Vi har nå fått en ny rase inn i Breeder Team samarbeidet, Miniature American Sheperd (MAS)

Se på vår hjemmeside under MAS hvis du vil vite mer om rasen 🙂

Hjemmesideadresse her: www.shetlandsheepdogbreederteam.com

Vi er også på facebook som Breeder Team- Miniature American Sheperd (MAS) https://www.facebook.com/breederteamminiatureamericansheperd/