Blogg: Våre tanker om Chodsky Pes rasen og generelt om hund.

25. feb, 2021

Forskerene er ikke helt enig om hva dominans handler om, men man forbinder det gjerne med en konfliktsituasjon hund til hund.

Først når to hunder møtes så finner de ut gjennom å måle hverandre gjennom trusselatferd og/eller åpen aggresjon. Slik dannes det en relasjon der den ene av hundene oppnår en dominant posisjon i forhold til den andre. Dan andre hunder underkaster seg vanligvis frivillig og rangen mellom hundene er dermed avklart.

Den dominante hunden i en relasjon mellom to hunder har førsteretten på attraktive ressurser. Dominans handler oftest om konkurranse om ressurser. Den underlegne hunden kan i slike situasjoner trekke seg unna uten at den dominante hunder utviser trusselatferd. Men den dominante part kan også vise ritualisert aggresjon, dvs truende uttrykk som høy hale, knurring, stirrende øyne, grep over snute og stiv gange, uten å egentlig ville forårsake skade.

Når dominansforholdet er avklart så viser den underlegne hunden tydelig at den underkaster seg ved å benytte aggresjonsdempende atferder som lav hale, bortvendt blikk og forsiktige bevegelser. Den dominante hunden kan gi avkall på ressurser hvis den ser dem som mindre viktige, da uten å miste sin posisjon.

Men hva med hunden som knurrer i matfatet, trenger den å være dominant? Nei, dette trenger ikke å ha noe med dominans å gjøre. Eller hunden som vokter porten? Den trenger heller ikke å være dominant. Derimot kan den ha lav terskelverdi på egenskapen å vokte.

Noen bruker også dominant for å beskrive en stabil legning hos hunder. Dette fordi de har flere studier på at noen hunder har større tilbøyelighet til å være dominant i forhold til andre individer.

Men det er ikke slik at det kun handler om en egenskap. Tvert i mot kan tendensen til å dominere andre skyldes flere egenskaper. Dette kan være en form for generell bestemthet, ønske om å kontrollere sine omgivelser og en tendens til å være på offensiven i sosiale konflikter. Dette sier også at en del hunder kan ha de motsatte egenskapene som fører til at de lettere blir subdominante individer.

Men selv om forskningen nå viser at en del hunder har en mer dominant legning enn andre betyr ikke det at disse alltid vil utgjøre den dominante part.

En hund med en dominant legning vil også i gitte situasjoner være subdominant. Da er det en annen hund som tar over den dominante atferden, er den dominante part.

I forhold til mennesker så kan ikke vi sammenligne den dominante part på samme måte fordi vi ikke inngår i flokken som hund- hund. Men det vil ikke si at en hund med en dominant legning ikke kan gi oss utfordringer som en subdominant hund ikke vil gjøre i samme grad. Selv om den hunden i dagliglivet er underordnet menneske sitt så er en slik type hund selvstendige og det kan være til hinder for et godt samarbeid.

Og igjen, all den tid en hund med dominant legning i gitte situasjon situasjoner vil utgjøre den subdominante part vil det derfor være feil å kalle din hund dominant.

 Kilde: Bladforfuglehunden.no

22. feb, 2021
Når jeg tenker sosialisering så tenker jeg "Alt det jeg vil hunden min skal takle trener jeg på":
- Skal den takle fremmede mennesker, små og store, så tren på det.
- Skal den takle andre hunder, så tren på det. (kunne hilse og avreagere på hunder (som er veldig trygge naturligvis), men også kunne gå forbi hunder uten å hilse)
- Skal den kunne gå fint i bånd i alle settinger og miljøer, tren på det.
- Skal den la være å gjete sykler biler, barn, agilitybaner osv, tren på det.
- Skal den tåle mye lyd, tren på det.
- Skal den være trygg på biler, tren på det.
- Skal den trenes i regnvær, tren på det.
- Skal den kunne trenes med mange forstyrrelser av mennesker dyr og lyder, tren på det.
- Skal den være på stevner, utstillinger osv, tren på det.
- Vil dere at hunden deres skal kunne slappe av og finne roen hjemme og i ulike milljøer, så tren på det. Osv, osv, osv.........
Fra 8 uker til 16 uker (og naturligvis etter det og ) er en utrolig viktig sosialiseringstid for valpen.
Noen ting takler de lett, andre ting må trenes mer på. Men husk "den røde tråden", vær innom alt gjenntatte ganger gjennnom de første årene av hundens liv, og etter det naturligvis . Det er ikke sånn at har de taklet en ting en gang og et miljø så er det greit....... Generalisering er viktig.....
Når det gjelder trening av hund og annet så er det også viktig å generalisere: En ting er å trene hjemme eller på den kjente hundeklubben, noe annet er det å trene på det samme på for eksempel en annen klubb, en utstilling eller et stevne. Så når dere sosialiserer hunden deres, ta med leke og godbit og TREN
Vil dere at hundene deres skal takle verden, så vis dem verden  🙂
21. feb, 2021

Kennel Lebrany (Karina Vaagaasar) sin lille NRH elev Aron, Lebrany’s Big Me, Aron, har fått beskjed om at han har gode kvaliteter for å drive med det han gjør, naturligvis med en dyktig og dedikert fører, noe han har i deg Susan 🤩 Han ble valgt spesifikt ut fra dette valpekullet, han skilte seg ut fra et generelt bra kull, han viste gode egenskaper på nysgjerrighet, stort aktivitetsbehov, selvstendighet, samarbeidvilje, god gjenstandsinteresse, god avreagering, glad i folk og et godt mot 🤩 Og det er akkurat det vi erfarer, det er store individuelle forskjeller på denne rasen også, som på Shcæfer, Belgere, Border Collier, Golden, Labrador osv. Man har begynt å dele disse rasene med navn for en grunn 😊 Ikke det at vi ønsker det skjer på Chodsky Pes, men at oppdrettere avler forskjellig, at hunder av rasen er forskjellig laget, at kombinasjoner er forskjellige og at individer innen et kull er forskjellig er det ingen tvil om 😍 Så vi ønsker ekvipasjen lykke til og håper fler lar rasen få en sjanse som brukshund og i brukshundsporten etter hvert, for uten at noen prøver rasen, ingen meritter og ingen bevis 🥰 Men ja, man skal være bevisst på hva for en kombinasjon man kjøper fra og hvilke individ man får og så får vi se hva de ulike oppdretterene velger å avle på 🥰 Way to go 🤩

20. feb, 2021

Det å være ærlig om Chodsky Pes rasens fysiske og mentale helse: 

Her har vi gått den harde veien selv med vårt første kull, mye på grunn av uvitenhet og for lite kunnskap, vi visste rett og slett ikke.

I Chodsky Pes miljøet er man utrolig opptatt av ærlighet angående fysisk helse, ekstremt mye mer enn i andre raser etter det jeg har sett. På alle raser så finnes det sykdommer, fra noen sykdommer til nesten så mange sykdommer og alvorlige sykdommer at man trur rasen kan bli utryddet. Denne ærligheten når det gjelder fysiske sykdommer på rasen gjør at alle vet om rasens sykdommer og det er jo bra. På den andres siden fører denne ærligheten til at folk tenker at Chodsky Pes rasen har så mange sykdommer, de blir mer bevisst på at det er en så syk rase. Mens på andre raser med mange sykdommer så blir det snakket mye mindre om sykdommer, det står for eksempel på noen raser at den er en relativt frisk rase selv om det da finnes mange sykdommer rasene er plaget av. Så det har mye å si hvordan alt blir lagt frem om en rase i forhold til hvordan folks syn vil være akkurat på den rasen.

Den ekstra utfordringen vi har på Chodsky Pes er større innavlsgrad og mindre genpool å bruke, på grunn av at rasen er reddet og at noen hunder gjennom tidene er brukt mye som igjen fører til at innavlsgraden har fortsatt å være høy. Dette fører til at er det en sykdom på denne rasen så kan man ikke bare holde seg unna disse linjene, alle har mer eller mindre de samme linjene, ALLE er i slekt hvis man går bakover i stamtavlen.

Det å være ærlig på sykdommer er positivt, det trur jeg vi alle er enige i. Det som er enkelt er å være ærlige på det som går bra. Har man en god HD statistikk som vi har på Shetland Sheepdog rasen vår, så er det helt supert å være ærlige på det. Da får man jo bare flere interesserte og tilbakemeldinger som «dere er så seriøse», dere vil vi kjøpe valp av, dette er jo en stor fordel i et oppdrett. Men, det å være ærlige når ting ikke går på skinner, når avkom får sykdommer, det er da ærlighet får en helt annen mening. Og det er der det er viktig å være ærlig, ikke minst mot seg selv. Det å være en «seriøs oppdretter» vil ikke si å bare avle friske dyr, for det stopper seg selv uansett, dyr, som mennesker, får sykdommer, det er sannheten. Det var en oppdretter som sa til meg en gang, det er noe hos alle, de som sier noe annet sier ikke sannheten, mulig at det er noe i det der.

Hva er egentlig å være seriøs/ærlig i forhold fysisk helse og mental helse:

-          Være ærlig mot seg selv i forhold til fysisk helse og da mental helse. Viktig å være objektiv i sin egen avl, for alle har den beste hunden og sånn skal det være. Men når det gjelder avl, så fungerer det ikke slik, da må man faktisk også se etter hundens svake sider, være ærlig med seg selv ang sin hund og ikke ha unnskyldninger for hvorfor din hund har fått noen minuser på fysisk eller mental helse, noe er genetisk uansett om vi ønsker det eller ikke. Noen har jo svakheter som gjør at de må taes ut av avl. Det vil ikke si at en hund med noen svake sider må ut av avl, eller burde ut av avl. For hvis man tar alle hunder som har en svakhet eller to ut av avl, så har man ikke noe mer i avle på, selv om dette kanskje virker riktig for en valpekjøper, så må en oppdretter tenke annerledes. Vi må ta valg. På noen raser må man ta fler valg enn andre, raser har ulikt utgangspunkt. Og prioriteringer vil være ulike hos de forskjellige oppdretterne, sånn vil det alltid være.

-          Være ærlig på om man har fått sykdommer på en hund og hvilke sykdommer det finnes på rasen. Dette ser vi på som viktig og dette er noe vi er veldig ærlig på til valpekjøpere, alle som tar kontakt med oss angående valpekjøp får informasjon om sykdommer på rasen, hva som er krevende med rasen, våre tanker rundt avl og rasen, våre prioriteringer + ærlighet rundt vår tidligere avl osv.

Det viktigste av alt når man er oppdretter, vær ærlig om din/dine egne hunder, deres fysiske helse og deres mentale helse. Ikke lag unnskyldninger for deg selv, ikke lat som du har noe annet enn det du har, vi mennesker har så mange grunner til at hundene våre er som de er. Hvorfor den er svakere mentalt, hvorfor har den fysiske svakheter. Og sist men ikke minst, man må ta valg, på noen raser mer enn andre raser, som Chodsky Pes, som er en reddet rase med en mindre genpool, i forhold til Shetland Sheepdog som man bare kan «ta vekk en linje» hvis det skjer noe. Dette går ikke på Chodsky Pes på samme måte, da har vi ikke en sjans.

Uansett så ville jeg ikke vært for uten denne fantastiske Chodsky Pes rasen, for fy flate, en bra Chodsky Pes er en bra hund 🤩

 

13. feb, 2021

Som vi vet så finnes epilepsi på Chodsky Pes rasen. Hvorfor velger vi å vente med å avle på våre tisper til de er eldre: Det er jo lov å avle på hunder fra yngre alder (1,5 år etter NKK sine regler, selv om vi velger å vente lenger uansett, synes de trenger lenger tid på å modnes). MEN, på denne rasen finnes epilepsi (ep) og på grunn av liten populasjon, mange er i slekt i stamtavlen på grunn av at rasen er reddet så er det vanskeligere å vite hvor det kommer ut, frie linjer finnes ikke  Ep kan kommer i senere alder, som regel før 3 års alder, men også i senere alder. Derfor tenker vi at det er lurt å vente til de er fra rundt 4 år eller mer før vi tar det første kullet på tispen. Da har vi mer oversikt over evt ep på tispen selv, men også på resten av kullet. Vi har også bestemt oss for å ta 1 kull, max 2 i løpet av livet på våre avkom  Vi ønsker å gjøre det beste for denne rasen, en av tingene vi ser er viktig er å «skynde seg sakte". 🙂